PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ONLINE


Cena 450,- Kč

Na místě 520,- Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Vstupenky v předprodeji za 450,- Kč

předprodej v ČB


Melodie Voříšek - U Černé věže 8
Music Center - roh Krajinské a náměstí
Singer Pub - Česká 55
Cuba Bar & Hostel - Nová 18Předprodej končí 23. 11. 2017 (čtvrtek) v 17:00


Není-li stanoveno jinak. zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce bude vstupné vráceno. Padělání vstupenky je trestné. Pořadatelem akce je Deadend o.s. Zákazník je povinen řídit se pravidly pořadatele a místa konáni akce. Zákaz vnášeni zbraní, skleněných nádob, plechovek. PET lahví, deštníků a ostatnich nebezpečných předmětů, alkoholických nápojů, toxických a jiných omamných látek. Majitel vstupenky uděluje souhlas s tím, že fotografe, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou smějí být pořtzeny a užity, a to bez peněžité náhrady. Změna programu a termínu vyhrazena.


Pro držitele průkazu ZTP - cena 190,- Kč

Poslední pátek v listopadu se na vás těšíme!